Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

BLIJVEN PLAKKEN

BLIJVEN PLAKKEN. Affiches in het Brusselse straatbeeld

was een initiatief van het AMVB dat uitpakte met een gratis tentoonstelling over de opkomt, ontwikkeling en professionalisering van talrijke Nederlandstalige gemeenschapsvormende initiatieven in de hoofdstad. Het is een selectie van affiches die u doet proeven van het brede palet aan sociaal-culturele groepen, structuren en instellingen met een internationaal karakter. 

U krijgt een gevarieerde inkijk in onze rijke affichecollectie die ondertussen meer dan 25.000 objectnummers bevat. De affiches van Ever Meulen. GAL of Gerard Alsteens, muziekiconen uit de Ancienne Belgique en de dik beplakte affichezuilen zijn een rijke bron aan informatie voor iedereen die wil achterhalen hoe de Nederlandstaligen zich in hun hoofdstad organiseerden en uitdrukten. De tentoonstelling vangt aan kort na de Tweede Wereldoorlog, na de grote bloeiperiode van de gouwbonden. Ze illustreert een Bruisend Brussel van culturele initiatieven, geëngageerde burgers en de maatschappelijke antwoorden die mensen proberen te formuleren op de uitdagingen die het leven in een grootstedelijke omgeving hen aanreikt.