Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

Arduin 30 is verschenen

Het huistijdschrift Arduin van het AMVB bestaat 15 jaar. A rato van twee nummers per jaar betekent dit dat we intussen al aan nummer 30 toe zijn! Koop nu dit nummer 30 van het tijdschrift voor €20,00. Per overschrijving te betalen op rekeningnummer BE66 4331 0620 7143 van het AMVB, met vermelding van 'Arduin30' en uw adresgegevens.


Inhoudsopgave Arduin 30, jaargang 16, juli 2022:

WOORD VOORAF  2

IMMATERIEEL ERFGOED EN ARCHIEVEN
ONBEKEND IS ONBEMIND
Heleen Wils  7

ERFGOED KLASBAKKEN 2022
Mike Carremans  19

HET NEDERDUYTSCH MAGAZYN (1835-1837)
HET EERSTE NEDERLANDSTALIG MAGAZINE VAN ABBÉ PHILIPPE OLINGER
Steph Feremans 25

GERRIT JOHAN MEIJER (1781–1848)
EEN KLEVENAAR IN DE BRES VOOR HET NEDERLANDS TE BRUSSEL
Leo Camerlynck 51

ARCHIEFAANWINSTEN 2021 – VOORJAAR 2022
Florian Daemen en Christopher De Keyser  55

ARCHIEF TE GAST:
HET VERRASSENDE ARCHIEF VAN DE FAMILIE TUCK
Guy Liagre  65

KRONIEK:
TIJL DE ONMISBARE SCHELM
WALTER VAN DEN BROECK, TIJL UILENSPIEGEL
Frank Vanhaecke  84


Meer informatie over Arduin vinden, of voorgaande nummers digitaal raadplegen, kan via volgende link: https://www.amvb.be/index.php/nl/arduin-0.

Cover Arduin 30
Cover Arduin 30