Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

Overlijden Vic Anciaux

Het AMVB vernam vorige week het overlijden van Vic Anciaux. We zijn hier diep door getroffen.

Vic Anciaux heeft ons steeds een warm hart toegedragen en zo zijn er zeer veel Brusselse organisaties. We betuigen dan ook ons diep medeleven aan zijn echtgenote Marie-Paule Quix, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en zijn vele vrienden. We bewaren ook een deel van zijn archief en zullen dit met de grootste zorg blijven doen.

Condoleren kan door hier te klikken.

Rouwbrief Vic Anciaux

Rouwbrief Vic Anciaux