Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

Vormingen archiefbeheer voor kunstenaars en kunstenorganisaties

Goed bewaarde en beheerde archieven zijn goud waard. Dat weten niet alleen historici en archivarissen. Sinds archiefzorg werd opgenomen in het Kunstendecreet is de hele kunstensector hiervan op de hoogte. Om subsidies te krijgen, moet je goed voor je archief zorgen. Maar wat is archief en hoe doe je dat: goed voor je archief zorgen? Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) snelt de Brusselse kunstensector op 18 en 25 oktober 2023 te hulp met twee gratis vormingen archiefbeheer. De eerste focust op het papieren archief, de tweede op het digitale archief. Elke deelnemer (organisatie of individuele kunstenaar) kan na afloop van de vormingen vrijblijvend inschrijven voor een gratis archiefaudit op maat. In een gepersonaliseerd verslag krijg je dan concrete tips en acties aangereikt om je eigen archiefbeheer te optimaliseren.

Praktisch
• Vorming papieren archief
  Woensdag 18 oktober 2023 van 9u30 tot 12u30
  Locatie: AMVB, Arduinkaai 28 1000 Brussel
• Vorming digitaal archief
  Woensdag 25 oktober 2023 van 9u30 tot 12u30
  Locatie: AMVB, Arduinkaai 28 1000 Brussel

Inschrijven
Enkel kunstenorganisaties en kunstenaars uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen inschrijven voor deze vormingen. Inschrijven (ten laatste op zondag 15/10/2023) kan via onderstaand formulier, of door contact opnemen met Christopher De Keyser van het AMVB:
• christopher.dekeyser@amvb.be
• 02 209 06 05

Price
Gratis
Vorming papieren archief
Vorming digitaal archief

Signing up

+32
Maak je keuze: