Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
 • Snel zoeken in de collectie
 • Snel zoeken in de website

Vormingstraject archiefzorg Brusselse scholen

Duik samen met het AMVB in jullie eigen schoolarchief

Het schoolkrantje, de foto’s van de schoolreizen, het script van het schooltoneel… Ze getuigen van jullie bruisende schoolwerking. Examens, rapporten, deliberatieverslagen, leerplannen… Zij tonen dan weer aan dat jullie onderwijs serieus nemen. Samen vormen deze documenten een onuitputtelijke bron om het verhaal van ons onderwijs te vertellen. Maar hoe bewaar je ze duurzaam voor de toekomst? Ontdek het tijdens de vormingsreeks in 2022-2023 van het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB).

Vormingstraject archiefzorg

Het AMVB biedt de Brusselse scholen graag een praktijkgericht antwoord op maat (gratis). Aan de hand van verschillende modules pakken we samen jullie archiefzorg aan. De modules kunnen afzonderlijke gevolgd worden of gecombineerd worden in een traject.

Module 1: Workshop analoog archief (woensdag 9 november 2022, 13u-16u)

 • Sessie in het AMVB inclusief rondleiding in het archiefdepot (o.a. over bewaaromstandigheden en ordeningsplannen).
 • Eén namiddag, datum kan in onderling overleg gewijzigd worden.

Module 2: Workshop digitaal archief (woensdag 23 november 2022, 13u-16u)

 • Sessie in het AMVB (o.a. over mappenstructuur en bewaren van e-mails).
 • Eén namiddag, datum kan in onderling overleg gewijzigd worden.

Module 3: Huiswerkopdracht (december 2022 en januari-februari 2023)

 • Gerichte vragenlijsten om de eigen archiefpraktijken in kaart te brengen.
 • Twee à drie maanden op eigen tempo, met ondersteuning van het AMVB.

Module 4: Plaatsbezoek (februari-maart-april 2023)

 • De depotconsulent van het AMVB brengt elke deelnemende school een bezoek (overlopen vragenlijst, bekijken archief, vragen, tips, …).
 • Eén voor-of namiddag.

Archiefrapport (april-mei-juni 2023)

 • Modules 3 en 4 leveren je school een verslag op met de bevindingen en enkele concrete aanbevelingen om jullie archiefzorg te verbeteren.

Klasbezoek AMVB

Je kunt ook in klasverband een bezoek brengen aan het AMVB. Via een tocht doorheen het depot maken je leerlingen kennis met de verschillende betekenissen van het begrip ‘archief’. Aan de hand van enkele specifiek uitgekozen collectiestukken die dicht bij hun leefwereld staan (school, de sport- of jeugdvereniging) laten we ze kennismaken met de waarde en de vele mogelijkheden van dit erfgoed. Een bezoek kan op eender welk moment ingepland worden.

Inschrijven

Voor meer informatie over het vormingstraject en de klasbezoeken kun je contact opnemen met Christopher De Keyser van het AMVB:

christopher.dekeyser@amvb.be

• 02 209 06 05

Price
Gratis

Inschrijven