Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Vormingstraject archiefzorg Brusselse scholen

Duik samen met het AMVB in jullie eigen schoolarchief

Het schoolkrantje, de foto’s van de schoolreizen, het script van het schooltoneel… Ze getuigen van jullie bruisende schoolwerking. Examens, rapporten, deliberatieverslagen, leerplannen… Zij tonen dan weer aan dat jullie onderwijs serieus nemen. Samen vormen deze documenten een onuitputtelijke bron om het verhaal van ons onderwijs te vertellen. Maar hoe bewaar je ze duurzaam voor de toekomst? Ontdek het tijdens de vormingsreeks in 2021-2022 van het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB).

Vormingstraject archiefzorg

Het AMVB biedt de Brusselse scholen graag een praktijkgericht antwoord op maat. In een traject gespreid over het schooljaar pakken jullie samen jullie archiefzorg aan via een tweetal groepssessies, een huiswerkopdracht en een plaatsbezoek.

Woensdag 10 november 2021, 13u-16u
Workshop analoog archief: groepssessie in het AMVB met rondleiding in het archiefdepot (o.a. over bewaaromstandigheden en ordeningsplannen)

Woensdag 24 november 2021, 13u-16u
Workshop digitaal archief: groepssessie in het AMVB (o.a. over mappenstructuur en bewaren van e-mails)

December 2021 en januari 2022
Huiswerkopdracht: gerichte vragenlijst om de eigen archiefpraktijken in kaart te brengen

Februari 2022 tot aan de paasvakantie
Plaatsbezoek: de depotconsulent van het AMVB brengt elke school een bezoek (overlopen vragenlijst, bekijken archief, vragen, tips, …)

Na de paasvakantie
Opleveren archiefrapport: verslag met de bevindingen en enkele concrete aanbevelingen

Klasbezoek AMVB

Je kunt ook in klasverband een bezoek brengen aan het AMVB. Via een tocht doorheen het depot maken je leerlingen kennis met de verschillende betekenissen van het begrip ‘archief’. Aan de hand van enkele specifiek uitgekozen collectiestukken die dicht bij hun leefwereld staan (school, de sport- of jeugdvereniging) laten we ze kennismaken met de waarde en de vele mogelijkheden van dit erfgoed. Een bezoek kan op eender welk moment ingepland worden en is gratis.

Inschrijven

Voor meer informatie over het vormingstraject en de klasbezoeken kun je contact opnemen met Christopher De Keyser van het AMVB:

christopher.dekeyser@amvb.be

• 02 209 06 05

Price
Gratis