Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Arduin 32 is verschenen

📚 ARDUIN 32 (☀️juni 2023) is verschenen! Bestel hem nu via 📨arduin@amvb.be! Arduin brengt wederom een gevarieerd aanbod aan artikels over het erfgoed van Brussel.

💳 Een los exemplaar van Arduin 32 kost €25,00; een jaarabonnement voor 2023 (Arduin 32 en Arduin 33) kost €40,00. Per overschrijving te betalen op rekeningnummer BE66 4331 0620 7143 van het AMVB, met vermelding van 'Arduin 32' en/of 'Jaarabonnement Arduin 2023' en uw adresgegevens. 📫

📋Inhoudsopgave Arduin 32, jrg. 17, juni 2023:

WOORD VOORAF
Steph Feremans 3

AN RYDANT
Nieuwe directeur van het AMVB 5

IN MEMORIAM HUGO REINHARD
Frank Vanhaecke 6

EXPO EEN REIS IN DE TIJD: ZIE EN KEN BRUSSEL: Een remake van Alfons Draelants’ tentoonstelling uit 1991
Frank Vanhaecke 19

BEESTIG! Erfgoeddag in het AMVB
Christopher De Keyser 53

HET KONINKLIJK GROOT-BROEDERSCHAP VAN SINT-GUIDO
Jan Delcour 59

LITERAIRE ODE DOOR W.H. AUDEN AAN BRUSSEL
Dirk Christiaens 67

ARCHIEFAANWINSTEN VOORJAAR 2023
Christopher De Keyser 73

HET WERM WOETER: Brussels horeca erfgoed
Mars Moriau 79

TE FILM BRUSSEL EN VLAANDEREN: EEN VERHAAL VAN MIGARNTEN: Een documentaire van Peter Verlinden
Frank Vanhaecke 93

💻 Voorgaande nummers van Arduin gratis digitaal raadplegen kan via volgende link: https://www.amvb.be/index.php/nl/arduin-0.

Cover Arduin 32