Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Rondleidingen Broodje Brussel uitgesteld

De voorziene rondleidingen voor Broodje Brussel op 12 en 26 november waarin geïnteresseerden een blik achter de schermen van AMVB krijgen, worden uitgesteld.
We houden jullie op de hoogte en hopen jullie in de toekomst terug te mogen ontvangen!

Het AMVB-team.