Archive and museum for the Flemish living in Brussels
Quick search
  • Search by collection
  • Search by site

Geluidsbank

Het concept om een geluidsarchief (geluidsbank) uit te bouwen, ontstond naar aanleiding van het project ‘Hoog waait de vlag’ in 2002. Tijdens dit onderzoek werd het AMVB geconfronteerd met een gebrek aan bronnenmateriaal. Dit probleem werd opgelost door te rade gaan bij de oudere leden van de verenigingen. Het besef groeide dat deze verhalen dringend geregistreerd moesten worden. De uitbouw van dit concept verliep op projectmatige basis (2002-2005). In een eerste project mondelinge geschiedenis ‘Brussel verteld en ontsloten’ stond het Vlaams cultureel leven in Brussel centraal: amateurskunsten, gewestkringen en verenigingen van sociaal-culturele aard. Een tweede project mondelinge geschiedenis ‘Brussel aan het werk’ focuste op de kleine Vlaamse middenstander. Een derde project ‘De grote en kleine geschiedenis van de Kassei ‘resulteerde in het gelijknamige boek dat gebaseerd is op interviews die reeds bestonden. Dit project bracht ook een aantal interviews voort die in de geluidsbank zijn opgenomen. De Kassei is de volkse benaming voor de Antwerpse steenweg, de centrale as in de Brusselse Noordwijk, die vooral gekend is door het megalomane Manhattanplan van een aantal politiekers en van de daaropvolgende kaalslag.