Archive and museum for the Flemish living in Brussels
Quick search
  • Search by collection
  • Search by site

Beschermingsmateriaal cultureel erfgoed aangekomen in Oekraïne

Eind 2022 kon u onder meer op de website van FARO een oproep vinden voor het schenken van beschermmateriaal aan Oekraïne. De respons was enorm. De levering, goed voor een totale waarde van zo’n 10.000 euro, werd eind maart naar collega’s in Oekraïne gestuurd om het cultureel erfgoed van het land te helpen beschermen. Ook het AMVB doneerde materiaal.

Belgische erfgoedorganisaties, archieven, erfgoedbibliotheken en musea doken in hun voorraden en verzamelden dozen vol (niet-)zuurvrij archiefmateriaal, twee generatoren, twee plannenkasten, vier ontvochtigers, tien houten transportkisten, diverse meettoestellen, metalen en houten demonteerbare rekken, Tyvek, handschoenen, noppenfolie, plakband, labels, schuimfolie, plastic boxen en veel meer. Ook FARO droeg zijn steentje bij en verzamelde het nodige materiaal, zoals hygrometers, een plannenkast, negen metalen kasten en vier demonteerbare metalen en houten rekken.

Enkele kasten die werden weggeschonken © FARO

Deel van het materiaal klaar voor transport © FARO

De materiële noodhulp aan Oekraïne wordt gecoördineerd door het EU Civil Protection Mechanism. In België organiseert B-FAST de logistiek. Ook erfgoed kreeg hierin een plaats. De oproep voor het schenken van beschermmateriaal ging eind 2022 uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid - Dienst Internationale Relaties van de FOD Binnenlandse Zaken en werd gedaan via het Vlaams Museumoverleg.

Eerst werd afgetoetst wie mogelijk kon meehelpen bij de inzamelactie. In december werd dan een eerste bericht uitgestuurd. Na het kerstverlof, in januari, volgde een tweede bericht. Zowel de Vlaamse Gemeenschapscommissie als het Belgisch Comité van het Blauwe Schild zochten mee naar een geschikt transitdepot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het materiaal werd eind januari, begin februari 2023 ingezameld.

Dankzij het AMVB, het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid (Archiefdepot te Vilvoorde), de Bibliotheek van het Grondwettelijk Hof Brussel, het Design Museum Gent, Erfgoedlabo Leuven (KADOC-KULeuven, KULeuven Bibliotheek Maurits Sabbe, PARCUM, M Leuven en Stadsarchief Leuven), FARO, FOMU, Musea Brugge, Musea Ieper (In Flanders Fields Museum, Yper Museum en Merghelynck Museum), Stadsarchief Herentals en Stadsmuseum Lier werd beschermingsmateriaal ingezameld ter waarde van 10.000 euro. Alle hulpgoederen werden gecentraliseerd opgeslagen in de Kennissite Vilvoorde. De Collectie Vlaamse Gemeenschap en het Archiefdepot van de Vlaamse overheid stelden hiervoor hun gedeelde transitzone ter beschikking.

Een deel van het materiaal is toegekomen in de gedeelde transitzone, Vilvoorde © Belgisch Comité van het Blauwe Schild

Om gedoneerde materialen snel en efficiënt te kunnen verzamelen, bundelde FARO de krachten met het Blauwe Schild. Het Blauwe Schild hielp mee met de communicatie en met het klaarmaken van het geschonken materiaal voor verzending naar Oekraïne.

Voor schenkers die zelf niet konden instaan voor het transport naar Vilvoorde, konden we rekenen op de bereidwillige medewerking van Defensie (voor Musea Brugge), Blauwe Schild (voor de Bibliotheek van het Grondwettelijk Hof Brussel) en MOBULL (voor de vijf locaties in Leuven en FARO in Brussel).

Herverpakken van het materiaal van de Bibliotheek Grondwettelijk Hof Brussel © Belgisch Comité van het Blauwe Schild

Inladen transport van M Leuven door Mobull © M Leuven

Inladen transport van FARO door Mobull © FARO

Inladen transport KADOC-KULeuven © KADOC

Aankomst transport gedeelde transitzone Vilvoorde © Belgisch Comité van het Blauwe Schild

Aankomst van het materiaal geschonken door AMVB © Belgisch Comité van het Blauwe Schild