Archive and museum for the Flemish living in Brussels
Quick search
  • Search by collection
  • Search by site

Vorming duurzaam digitaal werken

Duurzaam digitaal werken

Tips voor niet-professionele spelers om hun documenten te bewaren

Binnen je organisatie maak je digitale documenten aan. Maar hoe zorg je ervoor dat je samen overzicht houdt van wat er aanwezig is (bijvoorbeeld afspraken rond bestandsnamen, gemeenschappelijke mappenstructuur,…)? En hoe zorg je ervoor dat je documenten zo opslaat dat je beter gewapend bent tegen verandering van programma’s en andere ontwikkelingen. Hoe deel je informatie op een correcte manier?

-       Op het einde van deze vorming krijg je tips over hoe je een betere digitale werking kan bereiken.

-       Via een oefening willen we stil staan bij hoe je kan komen tot een effectieve verandering in je eigen omgeving.

 

Lesgever

Een medewerker van één van de deelnemende organisaties

Voor wie?

Dit is een cursus voor iedere persoon of organisatie die documenten op langere termijn digitaal wil bewaren. Je verwerft een basiskennis voor een beter informatiebeheer.

Waar en wanneer?

De cursus vindt plaats op de onderstaande data en locaties. Het gaat telkens om dezelfde vorming die op verschillende locaties wordt georganiseerd. Tijdens de cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Een laptop hoef je niet mee te brengen.

  • dinsdag 19 maart 2024, 19u00 tot 21u00, Stadsarchief Hasselt, leeszaal, Rederijkersstraat 42, 3500 Hasselt
  • woensdag 8 mei 2024, 18u00 tot 21u00, Abdij van Bornem, Kloosterstraat 71, 2880 Bornem

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015 80 06 30.

 Duurzaam digitaal werken

Inschrijven
Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor het vormingsmoment via onderstaand inschrijvingsformulier. Na de vorming ontvang je cursusmateriaal.

Link inschrijvingsformulier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV_3yE8it9pnKvzWspizk085R_M5MrHL5Vv1EZAoebUoVFFw/viewform.

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van ADVN, AMVB, AVG-Carhif, CAVA, Histories, Letterenhuis en VVBAD i.s.m. de Vlaamse Overheid en Erfgoedcel Rivier & Land.

Logo's deelnemende partners

Logo Vlaanderen