Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Vormingen archiefbeheer: ‘voor bij het oud papier voorbij’

Sportverenigingen, jeugdverenigingen, muziekverenigingen, heemkundige verenigingen, …, kortom vrijetijdsverenigingen van Brussel: jullie creëren en bewaren allemaal archief. Voor wie nu denkt “Wat creëren wij? En moeten wij dat bijhouden?” organiseert het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) op 12 en 19 oktober 2022 twee gratis vormingen archiefbeheer. De eerste focust op het papieren archief, de tweede op het digitale archief. Waarom meedoen? Geen uitpuilende mailboxen meer bijvoorbeeld, foto’s die onmiddellijk worden teruggevonden of subsidiedossiers die efficiënter worden bewaard. Elke deelnemende vereniging kan na afloop van de vormingen vrijblijvend inschrijven voor een gratis archiefaudit op maat. In een gepersonaliseerd verslag krijg je dan concrete tips en acties aangereikt om je eigen archiefbeheer te optimaliseren.

Praktisch

Vorming papieren archief
Woensdag 12 oktober 2022 van 13u tot 16u
Locatie: Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Vorming digitaal archief
Woensdag 19 oktober 2022 van 13u tot 16u
Locatie: Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Inschrijven

Om in te schrijven (voor 07/10/2022) of om meer informatie te krijgen over deze vormingen kan je contact opnemen met Christopher De Keyser van het AMVB:

christopher.dekeyser@amvb.be
02 209 06 05

Price
Gratis

Inschrijven

+32
Maak je keuze: