Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Vormingen archiefbeheer voor kunstenaars en kunstenorganisaties

Goed bewaarde en beheerde archieven zijn goud waard. Dat weten niet alleen historici en archivarissen. Sinds archiefzorg werd opgenomen in het Kunstendecreet is de hele kunstensector hiervan op de hoogte. Om subsidies te krijgen, moet je goed voor je archief zorgen. Maar wat is archief en hoe doe je dat: goed voor je archief zorgen? Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) snelt de Brusselse kunstensector op 21 en 28 september 2022 te hulp met twee gratis vormingen archiefbeheer. De eerste focust op het papieren archief, de tweede op het digitale archief. Elke deelnemer (organisatie of individuele kunstenaar) kan na afloop van de vormingen vrijblijvend inschrijven voor een gratis archiefaudit op maat. In een gepersonaliseerd verslag krijg je dan concrete tips en acties aangereikt om je eigen archiefbeheer te optimaliseren.

Praktisch

Vorming papieren archief
Woensdag 21 september 2022 van 9u30 tot 12u30
Locatie: Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Vorming digitaal archief
Woensdag 28 september 2022 van 9u30 tot 12u30
Locatie: Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Inschrijven

Om in te schrijven (voor 16/09/2022) of om meer informatie te krijgen over deze vormingen kan je contact opnemen met Christopher De Keyser van het AMVB:

christopher.dekeyser@amvb.be
02 209 06 05

Price
Gratis.

Inschrijven

+32
Maak je keuze: