Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Archiefbank vernieuwt en wordt Archiefpunt

Je hebt in het verleden misschien al eens van Archiefbank Vlaanderen gehoord. Je hebt misschien gebruik gemaakt van hun databank om de bewaarplaats van een specifiek archief te zoeken, of je zat met vragen over de herbestemming van een private archiefcollectie.

Archiefbank Vlaanderen wordt nu Archiefpunt. De nieuwe naam is het gevolg van een interne transitie die de organisatie de voorbije jaren heeft doorgemaakt. Archiefpunt is een netwerkorganisatie van diverse archiefinstellingen die de krachten bundelen om het maatschappelijk bewustzijn van archieven te stimuleren via samenwerking, ontmoeting en expertisedeling.

Het AMVB is één van de initiatiefnemers van Archiefpunt en ondersteunt mee de werking ervan. Archiefpunt is er voor iedereen die zich wil scharen achter de zorg voor archieven. Via een nieuw platform, dat nog volop in ontwikkeling is, willen de partners oproepen om de krachten te bundelen om samen zorg te dragen voor private archieven. Want samen bewaren we de toekomst!

Maak via onderstaand filmpje kennis met de missie en werking van Archiefpunt:

Wil je meer weten over Archiefpunt? Bezoek dan zeker hun vernieuwde website. Je kan je ook altijd inschrijven voor hun nieuwsbrief.