Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Overlijden Hans Berquin

We vernamen met wat vertraging het overlijden van Hans Berquin. Hans Berquin was in 1977 één van de stichtende leden van het AMVB en nog steeds lid van de algemene vergadering. We wensen zijn vrienden en nabestaanden bij deze alle sterkte toe. Hier de link naar het overlijdensbericht.