Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

Andere projecten

2017: Studiedag participatie

‘Archieven uit de boot of op de kar! Participatieve revolutie of evolutie?’, was de titel van een studiedag in maart 2017. Op deze studiedag in de KVS waren meer dan 100 collega’s uit de archiefsector aanwezig om samen na te denken over de kansen en uitdagingen van participatief werken.  In de loop van de dag werden in verschillende ronde tafelsessies aan de hand van praktische cases participatieve initiatieven besproken. Nationale en internationale veldwerkers uit de archiefwereld en andere sectoren deelden hun positieve  en negatieve ervaringen. Een verslag van deze dag werd opgenomen in ons tijdschrift Arduin (nr. 21).

participatie

2017: Tentoonstelling Bruggen bouwen. Rederijkerij vroeger en nu

Naar aanleiding van het 34ste Internationaal Rederijkerscongres, zette het AMVB een aantal topstukken uit de archieven van de Brusselse rederijkerskamers in de kijker. In een originele rondleiding vertelden acteurs u over de vier Brusselse rederijkerskamers De Noordstar, De Wijngaard, De Kunstvrienden en De Morgendstar.

Bruggen

2013-heden: VIAA, digitalisering van audiovisueel erfgoed

Het AMVB laat haar audiovisuele collectie ontsluiten binnen een digitaliseringsproject van VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering). Hierbij zorgt VIAA voor de digitalisering en archivering. Het AMVB is content provider en zorgt voor registratie, kwaliteitscontrole en valorisatie. Tot nog toe werden reeds verschillende types van dragers gedigitaliseerd: audiocassettes, Betacam-SP, U-Matic, ¼” audiotapes en VHS-cassettes.

VIAA

2014-2015: Karel Buls, een inspiratie

Het AMVB en Korei  werkten een project uit rond oud-burgemeester Karel Buls. Het project bestond uit een tentoonstelling, wandelingen, een gratis digitaal educatief aanbod, rondleidingen, lezingen en andere educatieve activiteiten.

De tentoonstelling bestond uit vier luiken: biografie, onderwijs, vakantiekolonies en stedenbouw. De tentoonstelling en de omkaderende educatieve activiteiten legden de nadruk op het belang van Karel Buls voor het onderwijs voor iedereen en een leefbare stad Brussel.

Meer informatie over het educatieve aanbod rond Karel Buls vind je hier.

Buls

2011-2012: DigiGIDS

Het project rond digitale duurzaamheid voor kleine vzw's en feitelijke verenigingen mondde uit in de publicatie van een praktische gids voor verenigingen en organisaties. Deze DigiGIDS is vandaag nog steeds een referentie in de archiefsector, en een belangrijke inspiratie voor tal van afgeleide producten, projecten en workshops. Meer info vind je hier.

Digigids

2008-2010: Herinnering & Migratie

In het meerjarig project Herinnering & Migratie werd de diversiteit van Brussel in beeld gebracht binnen de domeinen erfgoed, archieven en verenigingen.

Dit leidde tot een tentoonstelling waarin 19 nieuwe Brusselaars hun persoonlijke herinneringen, hun erfgoed, voorstelden. Aansluitend volgde er een cursus archiefbeheer voor de Brusselse verbonden van zelforganisaties.

Daarnaast werd een studie en een publicatie gemaakt over de migratie van Vlaamse, Waalse en buitenlandse mensen naar Brussel tijdens het interbellum.

Herinnering en Migratie

Oudere projecten

 • Lief & Daad: getuigenissen over armoede in Brussel (2011)
 • Digitalisering van de oudste archiefstukken (2010)
 • 30 jaar, 30 verhalen (2007): n.a.v. de 30ste verjaardag van hat AMVB (2007-2008)
 • Ruimte en spel in en rond de KVS (2006): inventarisatie en tentoonstelling rond het archief van de KVS
 • 150 jaar Vlaamse studenten in Brussel (2006)
 • Brussel aan het werk - uitgebeend (2004-2005): mondelinge-geschiedenisproject over Brusselse Beenhouwers
 • August Vermeylen (2004)
 • Van leeuwen en leeuwinnen: De Vlaamse gedachte van Emmanuel Hiel tot Lydia Deveen (2004)
 • De grote en kleine geschiedenis van de kassei (2003-2004): mondelinge-geschiedenisproject over de buurt rond de Antwerpsesteenweg, de centrale as van de Brusselse Noordwijk.
 • Archief en Educatie (2003-2004)
 • Poppen in de kast (2003)
 • Kunstvrienden van Schaarbeek (2003)
 • Tegenwoordig in Brussel (met de VUB, 2002)
 • Brusselse geschiedenis verteld en ontsloten (2002)
 • Vlaggen-project (2001-2002): Tentoonstelling en publicatie over de vlaggen van Brusselse verenigingen
Ouder