Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Mondelinge geschiedenis

Als gemeenschapsarchief wil het AMVB de vinger aan de pols houden van wat de Nederlandstalige Brusselaars beroerde en beroert. Daarom is het AMVB enthousiast bezig met het verzamelen van persoonlijke getuigenissen van onder andere Vic Anciaux, Jacky Duyck, Clara Haesaert, Louis Van Geyt…. Aan de hand van de mondelinge geschiedenismethodiek worden Nederlandstalige Brusselaars geïnterviewd over de Noordwijk, de beenhouwerijen, het amateurtoneel, de rederijkerij en het Nederlandstalig sociaal-cultureel verenigingsleven.

De resultaten van de initiatieven Brussel verteld en ontsloten (2002-2003), Brussel aan het werk (2003-2004), De grote en kleine geschiedenis van de kassei (2003-2004) en Het Vlaams Geheugen van Brussel (2011- 2012) - in het totaal gaat het om meer dan 70 interviews - kan u via de digitale leeszaal beluisteren. U kan er ook de ontsluitingsfiche en de foto van de geïnterviewde bekijken.

Mee mondelinge geschiedenis schrijven?

Een enthousiaste vrijwilligersgroep met Wies Jespers, Wim Meyers, Bruno Claesen, en Guy Sneyers was al betrokken bij het afnemen, verzamelen, beluisteren en uitschrijven van verhalen over het collectief geheugen in Brussel. Ze interviewden onder andere Wim Kennis, Johan Leman, Clara Haesaert en Hugo Weckx.

Wil u ook mee interviews afnemen en samen een mondelinge bron tot stand brengen? Door middel van een korte motivatiemail naar secretariaat@amvb.be kan u zich kandidaat stellen. U wordt daarbij begeleid door het AMVB.