Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Snel zoeken
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Van kabas tot rugzak. Tweede zit

Vanaf 1 april tot en met 30 juni herneemt het AMVB in eigen huis het verhaal van 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Ambitieuze studenten gebruiken de tweede zittijd ook echt als herkansing, om nog betere punten te scoren. Dit zijn durvers, want een slechter resultaat is ook altijd mogelijk.

Ook onze tentoonstelling Van kabas tot rugzak. 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel gaat voor de tweede zit. De editie in GC De Markten werd gedwarsboomd door een lelijk virus, waardoor veel geplande bezoeken werden uitgesteld of afgelast.
Om iedereen de kans te geven om het verhaal van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zelf te ontdekken, hernemen we de tentoonstelling bij ons in het AMVB, zij het in een licht gewijzigde opstelling. Niet alle stukken die in De Markten te zien waren keren terug, maar ter compensatie kunnen we veel uitgebreider putten uit de rijke door ons bewaarde archieven.

Praktisch

1 april 2022 - 30 juni 2022

AMVB, Arduinkaai 28, 1000 Brussel
Open elke werkdag van 9u tot 17u.
Gesloten op feestdagen.

De toegang is gratis.
Voor groeps- en klasbezoeken gelieve op voorhand te reserveren via info@amvb.be. Per groep wordt een rondleiding van anderhalf uur voorzien.
Gegidste rondleidingen voor groepen vanaf 10 personen kunnen ook op zaterdag (enkel op reservatie, prijs per groep: €85,-).

Voor leerkrachten van het lager en secundair onderwijs hebben we enkele lespakketten samengesteld. U kan ze hier vinden, of op onze pagina voor lespakketten.


Wie vandaag als Vlaamse Brusselaar zijn kinderen naar school stuurt kan daarvoor terecht in het Nederlandstalig onderwijs. Toch waren er ook tijden waarin dit geen voor de hand liggende keuze was: op sommige momenten bestond die mogelijkheid nauwelijks, maar vaak werd -om te slagen in het leven- een goede kennis van het Frans ook belangrijker geacht dan deze van het Nederlands.

"Van kabas tot rugzak" is een tentoonstelling over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel beginnende vanaf het moment waarop het door Willem I uitgevaardigde Taalbesluit omstreeks 1822 ook in Brussel in voege treedt. Sindsdien heeft de positie van het Nederlands als onderwijstaal in de hoofdstad verschillende hoogtes en laagtes gekend: waar er in 1914 in heel Brussel in totaal nog maar zes klassen lager onderwijs in het Nederlands aanboden, zaten er in 2020 in totaal 49.048 leerlingen in het Nederlandstalige basis- en middelbaar onderwijs.

De tentoonstelling brengt de mensen en gebeurtenissen die hierin een belangrijke rol speelden in beeld. Ze toont ook hoe Brussel zich doorheen deze periode ontwikkelde. Daarnaast tracht ze de bezoekers op interactieve wijze het schoollopen doorheen de tijd te laten beleven.


 

Van kabas tot rugzak - campagnebeeld

 

Van kabas tot rugzak. 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Een initiatief van AMVB vzw - Archief en Museum voor het Vlaamse Leven in Brussel

In samenwerking met Gemeenschapscentrum De Markten en Muntpunt

Logos GC De Markten en Muntpunt

 

Met steun van:

Logos VGC, Vlaanderen, Stad Brussel en Nationale Loterij