Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

Vormingen

Van archiefprobleem...

"Onze server is een ramp! Niemand die er zijn documenten snel kan terugvinden."

"Ons archief? Je bedoelt die stapel oud papier in de kelder. Enkel Fons weet wat daar in zit."

"Van de jaren 1998-2003 hebben we geen documenten of foto's. Onze harde schijf is toen gecrasht."

Klinken deze zinnen u bekend in de oren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

...naar duurzaam beheer

Als organisatie die ondersteuning en kennisdeling als elementaire onderdelen van haar missie en waarden beschouwt, organiseert het AMVB regelmatig vormingen en workshops. Nederlandstalige verenigingen kunnen hieraan deelnemen om laagdrempelig en interactief kennis op te doen van archiefbeheer.

Workshop
Workshop Archives = money 2014

Het vormingsaanbod betreft vooral de basis van archiefbeheer, met oog voor zowel analoog als digitaal archief. Tijdens de vorming komen theorie en enkele basisprincipes aan bod, maar het praktijkgerichte staat evenzeer centraal. De deelnemers verwerven essentiële kennis, maar worden ook in staat gesteld om deze binnen hun organisatie te vertalen naar concrete acties.

De vormingen en workshops kaderen vaak in de samenwerking rond erfgoeddepotconsultentschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het AMVB richt zich hierbij op de verenigingen die erfgoed niet als kernopdracht hebben. Zo werden voor organisaties uit de kunsten- en jeugdsector de workshops Archives = money  en So you think archief is nikske voor mij georganiseerd.

Het AMVB is tevens partner in een vormingscyclus over de gemeenschappelijke mappenstructuur. Samen met andere privaatrechtelijke archieven organiseert het AMVB vormingen in heel Vlaanderen gericht op organisaties die hun digitaal documentbeheer willen optimaliseren. Hou onze nieuwsbrief en activiteitenkalender in de gaten!

Interesse? Neem contact op met de archivaris en hou onze nieuwsbrief in de gaten.