Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

Archiefaudit

Nederlandstalige Brusselse verenigingen die hun archiefbeheer willen optimaliseren kunnen bij het AMVB een gratis plaatsbezoek en archiefaudit aanvragen.

Een archivaris komt dan langs om via interviews en visuele inspectie uw archiefbeheer door te lichten. Verschillende aspecten van het documentbeheer worden geanalyseerd en de bevindingen genoteerd in een verslag, dat als leidraad kan dienen voor toekomstige acties. Er wordt onder andere gekeken naar de bewaaromstandigheden, ordening en selectie van het archief, naar de visie en het beleid en naar toegepaste procedures en gemaakte afspraken. Dit voor zowel digitaal als analoog archief.

Er wordt in het verslag en de aanbevelingen steeds rekening gehouden met de aard, omvang, tijd en middelen van de organisatie zodat de meest praktische en haalbare acties voorgesteld kunnen worden.

Interesse? Contacteer de archivaris.