Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

Nederlands voor Anderstaligen

Rondleiding voor NT-2 cursisten

Workshop: Wat is archief, erfgoed en het AMVB?

De cursisten krijgen via deze workshop een introductie in de wereld van het Nederlandstalig Brussels erfgoed. Zij ontdekken hoe een schat aan historische informatie wordt bewaard en raken vertrouwd met begrippen uit de archiefsector. Via interactieve groepsgesprekken met allerlei bronnenmateriaal als gespreksbasis, wordt een verbinding gemaakt tussen een oefenles Nederlands, de thema's Brussel en erfgoed. Daarbij komt ook het verhaal van de migraties aan bod. Een rondleiding in de depots maakt deel uit van de workshop.

Doelgroep: taalniveau vanaf 2.1

Duur: ongeveer 1u 30min

Prijs: € 75.

Aantal deelnemers: maximum 20 personen per gids 

Wist je dat het AMVB ook iedere derde dinsdag van de maand Conversatietafels organiseert? 
Meer info vind je hier: https://www.amvb.be/nl/node/add/amvb_news