Archive and museum for the Flemish living in Brussels
Quick search
  • Search by collection
  • Search by site

TRACKS

TRACKS staat voor Toolbox & Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector. Het is een website (online toolbox) opgebouwd als een koffer met de nodige instrumenten voor kunstenaars en kunstenorganisaties om zorg te dragen voor hun archief en/of collectie(s), maar is bij uitbreiding bruikbaar voor iedereen die zorg wil dragen voor het eigen archief of de eigen collectie(s).

TRACKS bestaat uit richtlijnen en tools. Een richtlijn vertelt wat je kan doen om op een goede manier zorg te dragen voor je archief en de eigen collectie(s). Op de website vindt je tools die tonen hoe zo'n richtlijn uitgevoerd kan worden. Ook vindt je er praktijkvoorbeelden.

TRACKS is een netwerk van organisaties dat vanuit gebundelde expertise informatie en dienstverlening aanbiedt om kunstenaars en kunstenorganisaties te ondersteunen bij de zorg voor hun archieven en collecties. Het netwerk bestaat uit dienstverlenende en collectiebeherende erfgoedorganisaties (waaronder AMVB), geflankeerd door de steunpunten voor de kunsten- en cultureelerfgoedsector, en door het Departement Cultuur. Zowel professionelen als amateurs, gesubsidieerden en niet-gesubsidieerden kunnen terecht op de TRACKS-website en bij het netwerk voor informatie of advies.

TRACKS ontspon aan het project 'Erfgoedzorg in de kunstensector' (juli 2013 – juni 2014), met als doel de kunstensector te stimuleren tot de zorg voor het eigen archief en collectie(s). De online toolbox die binnen dit project werd gelanceerd, wordt sindsdien samen met de partnerorganisaties verder ontwikkeld​ en ingezet in de eigen dienstverlening. De verschillende partners zetten zo hun expertise efficiënt, doeltreffend en domeinoverschrijdend om kunstenerfgoed een duurzame toekomst te garanderen.

TRACKS raadplegen kan via volgende link: https://www.projecttracks.be/.

Logo TRACKS
Logo TRACKS
Partners TRACKS
Partners TRACKS