Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

ARDUIN

ARDUIN is het zesmaandelijkse tijdschrift van het AMVB. Het tijdschrift belicht de werking van het AMVB en ontsluit kennis en onderzoek door en over de Nederlandstalige Brusselse gemeenschap. Op deze manier worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van verschillende projecten, werkzaamheden, verwezenlijkingen en nieuwtjes.

Een jaarabonnement (2 nummers) kost € 45,00: bestel hier


 

 

 BESTEL

 

Arduin 34 – juni 2024

Woord vooraf
An Rydant   2

Gedachten voor straks in het kieshokje
Guillaume Van der Stighelen   7

Het aan de man, vrouw of x brengen van politieke boodschappen - Ins en outs van 50 jaar politieke marketing
An Rydant   13

De Rode Leeuwen spraken Nederlands
Ann Mares   27

De rol van enkele Nederlandstalige militanten in de Brusselse BWP tussen 1885 en 1914
Luc Peiren   31

In den beginne was Jacob Kats - Pionier van het socialisme en voorloper van de KVS
Johan Wambacq   51

Archiefaanwinsten voorjaar 2024
Florian Daemen – Christopher De Keyser   63

Erfgoeddag 2024
Stéphanie Lamaire   71

Hoe een archiefmedewerker in het AMVB zijn jeugdjaren terugziet
Jef Cassimons   77

brusseleir! Het Brussel dialect – Erfgoed om te koesteren
Robert Delathouwer   83
BESTEL

 

Arduin 33 - december 2023

Woord vooraf
An Rydant   3

Kiezen voor Brussel. Een tentoonstellingsproject van het AMVB    5

De te verkiezen raden, parlementen, deelraden en vergaderingen in België op een rijtje
Steph Feremans   11

In Brussel stemmen ze ‘anders’
Ann Mares   29

Neuzen tellen. Vertegenwoordiging van vrouwen, Nederlandstaligen en allochtonen in de Brusselse politiek
Dirk Jacobs   51

Archiefaanwinsten najaar 2023
Christopher De Keyser   69

De Sint-Lukasgalerie. De archieven van een insider en een buitenbeentje
Jan Cools   75

Een nieuw archiefdepot voor het AMVB
Christopher De Keyser   89

Literaire ode door W. H. Auden aan Brussel
Dirk Christiaens   93BESTEL

 

Arduin 32 – juni 2023

Woord vooraf
Steph Feremans   3

An Rydant, nieuwe directeur van het AMVB
   5

In memoriam Hugo Reinhard
Frank Vanhaecke   6

Expo. Een reis in de tijd: zie en ken Brussel. Een remake van Alfons Draelants’ tentoonstelling uit 1991
Frank Vanhaecke   19

Beestig! Erfgoeddag in het AMVB
Christopher De Keyser   53

Het Koninklijk Groot-Broederschap van Sint-Guido
Jan Delcour   59

Literaire ode door W. H. Auden aan Brussel
Dirk Christiaens   67

Archiefaanwinsten voorjaar 2023
Christopher De Keyser   73

Het werm woeter. Brussels horeca erfgoed
Mars Moriau   79

Te film: Brussel en Vlaanderen: een verhaal van migranten. Een documentaire van Peter Verlinden
Frank Vanhaecke   93
 BESTEL

 

Arduin 31 – december 2022

Woord vooraf
Steph Feremans   3

Beleidsplanning AMVB 2024-2028
Steph Feremans   5

Archiefaanwinsten zomer en najaar 2022
Florian Daemen en Christopher De Keyser   13

Curiosum: Het Guldenboek van Hoop in de Toekomst Brussel. Kroniek van een koninklijke toneelmaatschappij
Steph Feremans en Christopher De Keyser   27

100 jaar Koninklijk Landjuweel
Frank Vanhaecke   49

Lichtpunt in de duisternis. Muurschilderingen in Brussel 1970-1995
Joris Sleebus   53

Initia. Kunst en filosofie
Frank Vanhaecke   81

Te Boek: De historische roman. Archief en verbeelding.
Frank Vanhaecke   88
 

Arduin 30 – juni 2022

Woord vooraf
  2

Immaterieel erfgoed en archieven.Onbekend is onbemind
Heleen Wils  7

Erfgoed klasbakken 2022
Mike Carremans  19

Het Nederduytsch Magazyn (1835-1837. Het eerste Nederlandstalig magazine van abbé Philippe Olinger
Steph Feremans  25

Gerrit Johan Meijer (1781–1848. Een Klevenaar in de bres voor het Nederlands te Brussel
Leo Camerlynck  51

Archiefaanwinsten 2021 – voorjaar 2022
Florian Daemen en Christopher De Keyser  55

Archief te gast: Het verrassende archief van de familie Tuck
Guy Liagre  65

Kroniek: Tijl de onmisbare schelm. Walter van den Broeck, Tijl Uilenspiegel
Frank Vanhaecke  84


  


  


  


  


  


  


  
 

Arduin 29 - december 2021 – december 2021

Woord Vooraf
  3

Expo: Van Kabas Tot Rugzak
  7

200 jaar Nederlandstalig Onderwijs in Brussel 1820 – 1830
  9

U.G. Lauts. On His Majesty’s Secret (?)Service
Wim Vandenbussche  23

200 jaar Nederlandstalig Onderwijs in Brussel 1830 – 1914
  27

Het Nederlands in de gemeentescholen van Sint-Jans-Molenbeek
Sven Steffens  59

200 jaar Nederlandstalig Onderwijs in Brussel 1914 – 1963
  63

Vijftig jaar Katholieke Onderwijscel Brussel
Guido François  89

200 jaar Nederlandstalig Onderwijs in Brussel 1963 – 2021
  97

Het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel barst uit haar voegen
Mathis Saeys  129

Arduin 28 – december 2020

Woord vooraf
Erwin Eysackers  2

Toneelleven te Laken. Lode Sonck en de kKoninklijke Toneelvereniging Onder Ons
Fernand Sonck  5

Kathleen De Blauwe. Afscheidsinterview
Mike Carremans  17

Archiefaanwinsten najaar 2020
Florian Daemen  23

Luister een boek. Het archief van de Luisterpuntbibliotheek
Frank Vanhaecke  45

Curiosum: Daisy, my Daisy
Frank Vanhaecke  55

AMVB en de werking van TRACKS
  57

Archief te gast: Momuse. Schatten uit de geschiedenis, het patrimonium en het geheugen van Sint-Jans-Molenbeek
Sven Steffens  61

Kroniek: Frederik Willem Daem, Tekens van leven
Frank Vanhaecke  77
 

Arduin 27 - juni 2020

Woord vooraf
  2

In Memoriam Jean Boterdael
Steph Feremans  5

Liberas / Liberaal Archief. Archieven over het Vlaamse leven Te Brussel
Kim Descheemaeker  7

Wij willen jou: vrijwilligers
Kathleen De Blauwe  35

Het AMVB als lerende werkplek voor anderstalige stagiairs
Jonas Deprez en Kathleen De Blauwe  38

Bezoek van de oud-Leerlingen van het Heilig-Hartcollege Ganshoren
Florian Daemen  41

Archiefaanwinsten voorjaar 2020
Florian Daemen  44

Curiosum: Het archief van Kunstkring Sakura en Emile Biesemans
Noortje Lambrichts  51

Archief te gast: De archieven van het Koninklijk Museum Voor Midden-Afrika (1898-2020)
Tom Morren  65

Kroniek: Jean-Louis Van Malder, Le jardinier de la Grand-Place
Guy De Groote  91

Arduin 26 - december 2019 –

Woord vooraf
  2

Een nieuwe directeur voor het AMVB: Veerle Soens
  5

Blijven plakken. Affiches in het Brusselse straatbeeld
Kathleen De Blauwe, Mike Carremans, Veerle Soens  7

Wielersport een katholieke sport? Naar aanleiding van een eucharistieviering tijdens de Zesdaagse van Brussel, editie 1956
Dries Vanysacker  51

Uitgeleide VELOMUSEUM.brussels
Mike Carremans  75

Archiefaanwinsten zomer 2019
Veerle Soens  82

Balansopmaak van twee uittredende archivarissen: Jens Bertels & Frederik Geysen
Kathleen De Blauwe  85

Een fuchsia rokje. Over de toneelkostuums van Dito’Dito
Frank Vanhaecke  93

Het archief van de Nationale Bank van Belgie
Arnold De Schepper  97

Lucas Catherine, De buik van Brussel
Frank Vanhaecke  109

Arduin 25 - juni 2019

Woord vooraf
  2

Reviewing Significance reviewed. Een bruikbaar waarderingsmodel voor het AMVB?
Niels Plas  5

Bezoekt de Club geregeld! De Vlaamsche Club in het interbellum
Hans Vandevoorde  19

Archiefaanwinsten.Voorjaar 2018
Jens Bertels  37

Blinda Rozo
Frank Vanhaecke  41

Het archief van de Koninklijke Sterrenwacht van België
Hilde Langenaken  45

Rudi Janssens, Meertaligheid als opdracht
Frank Vanhaecke  68
 

Arduin 24 - december 2018

Woord vooraf
  2

Véloce Club bruxellois
Mike Carremans  11

Ontstaan van fietsverenigingen en -activiteiten
Mike Carremans  13

Ligue Vélocipédique & Touring Club
Mike Carremans  19

Evolutie van de fiets
Mike Carremans  25

Evolutie van fietspaden en reglementen
Mike Carremans  33

Van Laken naar Meise: een koninklijk fietspad
Mike Carremans  44

Belgica
Mike Carremans  49

De fiets als vehikel voor de vrouwenemancipatie
Els Flour  58

Brussel, stad van wielerhelden en velodromen
Mike Carremans  66

Fietsen tussen de twee wereldoorlogen
Mike Carremans  82

Van toerisme naar activisme
Mike Carremans  97

Brusselse fietsen
Camille Van Puymbroeck  107

Plume Sport
Alain Mouffe  121

De terugkeer van de fiets: 30 jaar fietsbeleid
Frederik Depoortere  128
 

Arduin 23 - juni 2018

Woord vooraf
  2

Rouppeplein 23: Comme chez soi
Greet Draye  7

Archiefaanwinsten voorjaar 2018
Frederik Geysen  24

Curiosum: Kinneklopper
Frank Vanhaecke  27

Cava: Centrum voor academische en vrijzinnige archieven
Frank Scheelings  31

In de bloeyende linde, een schilderij
Frank Vanhaecke  45

Kroniek: Ik Jan Smeken
Johanna Ferket  61

Arduin 22 - december 2017

Woord vooraf
Erwin Eysackers en Ann Mares  3

De Brusselse rederijkerij: immateriële erfgoedcultuur in de kijker
Kathleen De Blauwe, Frederik Geysen en Ann Mares  7

De restauratie van het schilderij De Noordstar. Het sluitstuk van een buitengewoon trio
Linda Smismans  19

Archiefaanwinsten najaar 2017
Frederik Geysen  31

25 jaar Bronks. Een kwarteeuw Vlaams jeugdtheater in Brussel
Tom Bervoets  33

De vete Van Ostaijen – Vermeylen. Activisme versus passivisme in de Vlaamsche Studiekring en de Vlaamsche Club te Brussel
Hans Vandevoorde  47

Curiosum: een zonderlinge kroniek van Brussel
Frank Vanhaecke  59

Archief te gast: het archief van Delhaize De Leeuw
Emmanuel Collet  69
 

Arduin 21 - juni 2017

Woord vooraf
Erwin Eysackers en Ann Mares  2

De beginjaren van het AMVB in context
Dr. Yvo Peeters  5

Archieven uit de boot of op de kar! Participatieve revolutie of evolutie? Verslag AMVB-studiedag
Kathleen De Blauwe  13

Participatief werken: kansen en bedreigingen voor de professional
Theo Thomassen  22

In de voetsporen van het AMVB. Gesprek met COOVI studenten over hun onderwijsopdracht in een archief
Tine Verwerft  37

In Memoriam Wim Van der Elst
Steph Feremans  49

Archiefaanwinsten voorjaar 2017
Frederik Geysen  51

Curiosum: verborgen liederen
Frank Vanhaecke  53

Archief te gast: Archieven in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)
Michèle Van Kalck en Véronique Cardon  62
 

Arduin 20 - december 2016

Archief in beweging!
Erwin Eysackers – Ann Mares  2

AMVB voltooit de tweede fase in het SODA traject!
Lindsay Simons  7

Het archief van de familie Salu
Dirk Buelens  15

So you think: 'Archief is nikske voor mij!' Archiefzorg bij de Brusselse jeugdsector
Lien Ceûppens  37

Archiefaanwinsten najaar 2016
Frederik Geysen  51

Curiosum: Brussels by Night
Frank Vanhaecke  59

Archief te gast: Het Archief van Foyer
Alexandre Gasana  65

Kroniek: Sint-Gillis. Acht eeuwen geschiedenis[sen] 1216 – 2016
Frank Vanhaecke  75

Arduin 19 - juni 2016

Woord vooraf. Open huis, pluralistisch en gemeenschapsvormend
Patricia Quintens  3

Mens sana in corpore sano… Een exploratie van twee eeuwen Nederlandstalige protestantse ziekenverzorging in Brussel (1780-1970)
Guy Liagre  5

Archiefaanwinsten voorjaar 2016
  27

Het Punt vertrouwt zijn archief aan het AMVB toe
Marielle Zoon  29

Geruis van papier. Hoe het archief weer hot maken bij leerkrachten
Rien Dooms, Kaatje Dermaut, Jasmien Moerman  32

Mysteries ontrafelen om mysteries te ontdekken
Patricia Quintens  43

Restauratieverslag van een kroontje
Françoise Urban en Patricia Quintens  55

De Optocht der Scholen in 1878. Een zoektocht in het schilderij van Jan Verhas
Guido Van Eeden  61

Een Belgisch vrouwenarchief. Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis
Els Flour en Marie Kympers  69

Kroniek: Er zijn geen paarden in Brussel |Vluchtelingenverhalen
Frank Vanhaecke  82

Arduin 18 - december 2015

Woord vooraf
Patricia Quintens  3

Karel Buls. Een inspiratie
Petra Vandermeiren  7

Power to the people?! Het AMVB als participatief archief
Noortje Lambrichts  55

Archiefaanwinsten najaar 2015
  65

Curiosum: De begrafenis van Karel Buls. Zonder praal en toespraken.
Linda Van Santvoort  69

Kroniek: Hans vandecandelaere | In Molenbeek
Frank Vanhaecke  77
 

Arduin 17 - juni 2015

(Nieuwe) gemeenschapsvorming binnen het gemeenschapsarchief AMVB
Patricia Quintens  2

De evolutie van tweetalig onderwijs in België en de rol van Karel Buls. Van tweetaligheid om de verkeerde reden naar het Onderwijsdecreet XXIII
Piet Van de Craen  5

De Beursschouwburg: Instelling of instrument? De weerklank van de Vlaamse beleidsopties in het beheer van de Beursschouwburg
Margot De Boeck  29

Relaas van een boeiend leertraject in archiefeducatie met gemeenschappen. Geef Brusselse jongeren en hun ouders een stem
Kathleen De Blauwe  51

Archiefaanwinsten voorjaar 2015
  63

Curiosum: Zoektocht naar een beeldhouwer
Patricia Quintens  65

Archief te gast: De universele decimale classificatie: een verhaal van zoeken en vinden. Casus: een klein verhaal uit het juridische archief van de Senaat…
Hermione L’Amiral  71

Kroniek: Nederlands vaakst thuistaal, Frans meest gekende taal
Karla Goetvink  86
 

Arduin 16 - december 2014

Power to the people!
Patricia Quintens  3

A pluralistic society needs pluralism in its archival system. Motieven voor het versterken van het archiefbewustzijn in de sociale sector
Dr. Stijn Van de Perre  5

Karel De Pauw en de emancipatie van de Vlamingen in Brussel
Frans Coomans  33

50 Jaar Beursschouwburg in 1 beursschouwboek
Johan Wambacq  55

Impressies van een alternatieve stage in het AMVB
Jettie Houssière en Shari Gevaert  65

Archiefaanwinsten voorjaar 2014 – najaar 2014
  69

De Vlaamsche Leeuw, sluikblad uit de eerste wereldoorlog
Wim van der Elst  71

Architecture Archive. Sint-Lukasarchief vzw: een nieuwe start!
Silke Dewit, Clara De Ponthière  81

Kroniek: Eric Min, De eeuw van Brussel. Biografie van een wereldstad 1850-1914
Wim van der Elst  86
 

Arduin 15 - juni 2014

Wie heeft de archivaris vermoord …?
Patricia Quintens  2

Het Fonds Karel De Pauw als bron voor een sociale netwerkanalyse van de Vlaamse intellectuelen in Brussel tussen 1930 en 1970
Frans Coomans  5

Restauratie van een gebroken foto op porselein
Herman Maes en Helena Desimpelaere  35

Uitzonderlijke onthulling van het oudste archiefstuk in het AMVB
Remco Sleiderink en Frederik Geysen  55

Archiefaanwinsten najaar 2013 – voorjaar 2014
  61

De lijkrede(s) voor Lodewijk de Raet en de honderdjarige verjaardag ervan
Eva Schandevyl  63

Verzen voor Gijs Garré. In Memoriam
Dirk Christiaens  71

Archief te gast: Er zit muziek in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel
Johan Eeckeloo en Sofie Vanherle  77

Kroniek: Guido Fonteyn, Vlaanderen, Brussel, Wallonië: een ménage à trois
Jimmy Koppen  86
 

Arduin 14 - december 2013

Woord vooraf
Jari Demeulemeester  2

Archiefaanwinsten: Verzameling Evere Pieter Cnops
Wim van der Elst  9

De KVS, een huis voor Vlamingen
Jolien Gijbels  15

Digitaliseren van audiovisuele bronnen
Pieter De Praetere  33

Curiosum: Opeens was hij er, de Brusselse straatzanger
Mariet Calsius  63

Aan de slag met ODIS-2! Europese infrastructuur voor historisch onderzoek en erfgoedontsluiting
Peter Heyrman, Joris Colla  67

Archief te gast: De Archiefdienst van de MIVB, een jonge dienst met ambitie
Sabrina Keyaerts en Stephanie Waeyenbergh  73

Kroniek: Bart Coppein - Jérôme de Brouwer. Histoire du barreau de Bruxelles 1811-2011 / Geschiedenis van de balie van Brussel
Jimmy Koppen  78
 

Arduin 13 - juni 2013

Woord vooraf
Jari Demeulemeester  4

2013-2017: beleidsperspectieven
  7

Mondelinge-geschiedenistraject in een archief. Verslag van de studienamiddag, 14 december 2012
  13

50 jaar stadsgeheugen? Nieuwjaarsgesprek, 26 januari 2013
  17

Community archives in het AMVB. Een theoretisch kader voor meer participatie en maatschappelijk engagement
Mariet Calsius, Kathleen De Blauwe, Patrick Van den Nieuwenhof  21

SODA. Van een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen naar een Stappenplan Overdracht Digitaal Archief
  29

Wie niets doet, doet iets verkeerd. SODA (Stappenplan Overdracht digitaal Archief)
Renée Cambré  33

Het opstellen van ordeningsplannen ter voorbereiding van het overdragen van digitaal archief
Nastasia Vanderperren  49

Archiefaanwinsten najaar 2011 – maart 2013
Mariet Calsius  57

De bibliotheekcollectie van het AMVB: een jonge bewaarbibliotheek?
Mariet Calsius  65

Curiosum: Topstuk? De cronijcke van de Hertoghen van Brabant
Jari Demeulemeester  77

Archief te gast: Epitaaf: gepassioneerde en vrijwillige inzet voor begraafplaatsen
Tim Jansens  81

Kroniek: J. Bleyen & L. Van Molle. Wat is mondelinge geschiedenis? & Bart Coppein, Dromen van een nieuwe samenleving. Intellectuele biografie van Edmond Picard
Jimmy Koppen  85
 

Arduin 12 - december 2012

Woord vooraf
Jari Demeulemeester  4

De verkenning van marginaliteit en alledaagsheid. Evoluties van de mondelinge geschiedenis in België. Inleiding tot dit nummer
Marnix Beyen  7

Mondelinge geschiedenis als onderzoeksmethode in België. Een stand van zaken en enkele aanbevelingen
Nico Wouters  20

Luisteren naar het verleden: de troeven van mondelinge geschiedenis
Jan Bleyen en Leen Van Molle  27

Vlaams geheugen van Brussel. Relaas van een oral historian in het AMVB
Kathleen De Blauwe  33

UNESCO Oral Archives Initiative
Kathleen De Blauwe, Jens Boel  59

Boeren, plattelanders en bakkers aan het woord. Over mondelinge geschiedenis binnen het CAG
Yves Segers  65

Op zoek naar Antwerpse sporen
Lieve Willekens  73

Het gebruik van mondelinge bronnen in een museale context. Het Mijnmuseum en de mijnwerkersverhalen
Filip Delarbre  81

Het begon gewoon zoals elk mooi verhaal. De ervaringen van Erfgoedcel Brussel met mondelinge geschiedenis
Mieke Maes, Katrijn Meirlaen  87

Achter de schermen van een boek. In Brussel, een reis door de wereld
Hans Vandecandelaere  95

Mondelinge geschiedenis: een geschiedenis van iedereen? Recente mondelinge-geschiedenispraktijken en een aanzet tot een groter Brusselverhaal
Ann Mares  103

 

Arduin 11 - juni 2012

Woord vooraf
Jari Demeulemeester  4

Inleiding
Frank Scheelings  6

PACKED vzw. Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
Rony Vissers  10

Digitale duurzaamheid en de internationale gemeenschap
Patrick Van den Nieuwenhof  21

Sociale aspecten van digitale preservatie. ‘We doen al aan back-up’
Hans Suykens  25

Kennismaking met digitale duurzaamheid in het AMVB
Stephanie Aertsen  31

DigiGIDS
Stephanie Aertsen  37

Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen
Stephanie Aertsen  49

Digitale containers voor preservatie
Inge Van Nieuwerburgh  53

Eerste stappen in het digitale archief- en documentbeheer bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Pieter Moelans  57

Automatisering van processen bij de provincie Vlaams-Brabant. Bezint – maar vooral analyseert – eer ge begint
Bart De Keyser  67

Digitaal Informatie- en Archiefbeheer in Gent. Een vruchtbare samenwerking
Tom Haeck  71

De digitale veldslagen van literaire tijdschriften
Dirk Derom  79

Digitale bestanden: waar slaan we ze op?
Patrick Temmerman  85

Uitleiding: een pleidooi voor samenwerken en visieontwikkeling
Bart De Nil  91
 

Arduin 10 - november 2011

Woord vooraf
Wim van der Elst  3

In memoriam Jean Engelen
  5

Archiefaanwinsten voorjaar 2011
Mariet Calsius  7

Vlaams geheugen van Brussel
Kathleen De Blauwe  9

AMVB gaat digitaal
  

1. Haalbaarheidsstudie: Naar digitale duurzaamheid voor miniorganisaties
Stephanie Aertsen  16

2. Peiling digitaal documentbeheer
Stephanie Aertsen   19

3. Digitale bestanden ordenen
Dirk Derom  25

4. project DigiGIDS
Stephanie Aertsen  29

Vijf jaar Arduin en @rduin!
  33

Guldenboeken en Co
Stephanie Aertsen, Mariet Calsius  36

Curiosum: Xaveriuskring op de vuist
Mariet Calsius  67

Familiekunde in het AMVB. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde start genealogisch documentatiecentrum in Brussel
Patrick Vanhoucke  68

Archief te gast: Het OCMW-Archief en Museum Brussel
David Guilardian  71

In Memoriam Prof. Dr. Piet Tommissen
Wim van der Elst  77
 

Arduin 9 - mei 2011

Woord vooraf
Wim van der Elst  3

Archiefaanwinsten najaar 2010 – voorjaar 2011
Mariet Calsius  5

Lief & Daad. Liefdadigheid bij Brusselse verenigingen
Charlotte Debroux  9

AMVB gaat digitaal. Publieksmoment 9 december 2010
Stephanie Aertsen  25

AMVB gaat digitaal. Naar digitale duurzaamheid voor miniorganisaties
Stephanie Aertsen en Dirk Derom  37

Een representatieve selectie: theaterkostuums van het theatercollectief Dito’Dito
Patricia Quintens  41

Archievenoverzicht van het AMVB via de website
Mariet Calsius  55

Curiosum: Eenakterfestival om het Urbain Muyldermansjuweel, 1986
Vincent Vandaele  73

Archief te gast: VTI, Vlaams Theaterinstituut
Bart Magnus  77
 

Arduin 8 - november 2010

Woord vooraf
Wim Van der Elst  3

Archiefaanwinsten zomer 2010
Mariet Calsius  5

AMVB gaat digitaal: stand van zaken
Stephanie Aertsen  8

Inventaris van een roemrucht verleden? Het archief van de Bond der West-Vlamingen te Brussel
Mariet Calsius  11

In theorie zijn theorie en praktijk gelijk, in de praktijk niet. Problematiek en inventarisatie van het archief van het ?Brussels theatergezelschap vzw Dito’Dito
Stephanie Aertsen   27

Over penningen en medailles, insignes en pins van het AMVB
Patricia Quintens  45

Curiosum: Humo maakt van u een andere man!
Mariet Calsius  58

Archief te gast: Het archief van de Vlaamse Landmaatschappij
Peter Van Windekens  60
 

Arduin 7 - mei 2010

Woord vooraf
Wim van der Elst  3

Archiefaanwinsten voorjaar 2010
Mariet Calsius  5

Herinnering & Migratie in cursusvorm: een nieuwe uitdaging of buiten de lijntjes kleuren?
Mariet Calsius | Charlotte Debroux  7

Verenigingen van nieuwe Brusselaars tijdens het interbellum. Het derde luik van Herinnering & Migratie
Charlotte Debroux  21

AMVB gaat digitaal
Stephanie Aertsen  41

‘Onze rubriek’ in Brussel Deze Week
Mariet Calsius  57

Curiosum: Tweesprakenfestival om de Trofee Jules Poffé
Patricia Quintens  67

Archief te gast: het Archief van de Munt
Jan Van Goethem  71
 

Arduin 6 - november 2009

Woord vooraf
Wim van der Elst  3

Archiefaanwinsten zomer 2009
Mariet Calsius  4

30 jaar Ancienne Belgique in het AMVB ontsloten
Barbara Verbruggen | Mariet Calsius  7

Het archief van de Folies-Bergère – Ernest Verryck
Mariet Calsius  27

Curiosum: Mallemunt. Een vleugje vogelvrij gezang
Patricia Quintens | Frank Vanhaecke  35

Migratie, familie en erfgoedpraktijk. Familiegeschiedenissen van Turkse Brusselaars
Kathleen De Blauwe  38

De buurt van de Lakensestraat in laatmiddeleeuws Brussel, een stedenbouwkundige verkenning
Bram Vannieuwenhuyze  43

Archierf te gast: Het archief van het Koninklijk Paleis
Gustaaf Janssens  65

Kroniek
  69
 

Arduin 5 - mei 2009

Woord Vooraf
Wim Van der Elst  3

Herinnering & Migratie. Erfgoed van nieuwe Brusselaars
Charlotte Debroux   5

De goudzoeker. Notities bij de scenografie van de tentoonstelling Herinnering & Migratie
Francis Denys  15

Archiefaanwinsten lente 2009
Mariet Calsius  20

Wat zit er achter de glazen wand?
Mariet Calsius  23

Over een weinig bekende episode uit het leven van Elsa Darciel
Piet Tommissen  30

Boekhandel Gudrun – Vander Leest en Vandeven. Een huis zonder boekenkast is geen woning
Mariet Calsius  47

Herinneringen aan Gudrun Boekhandel
Wim Van der Elst  63

Curiosum: wie zoekt, die wint …?de sleutels van het archief van het Heilig-Hartcollege
Charlotte Debroux  67

Archief te gast: Het Archief van het Vlaams Parlement
Hilde Van Ongevalle  71

Kroniek
  75
 

Arduin 4 - november 2008

Woord Vooraf
Wim Van der Elst  5

Migratie en herinnering. Erfgoed van nieuwe Brusselaars
Charlotte Debroux  7

Archiefaanwinsten zomer-herfst 2008
Mariet Calsius  11

Het Contact- en Cultuurcentrum(1966?–?1998). Van tomeloze ambitie naar dienstverlening op maat
Wim Vanhaecke  21

Dendermondse aarde
Patricia Quintens  47

Magister dixit… Een eeuw protestants Nederlandstalig lager onderwijs ?in Brussel (1830-1930) Deel 2
Guy Liagre  49

40 jaar Rode Leeuwen. Lezing in de KVS, 6 oktober 2008
Ann Mares  77

Kroniek
  82
 

Arduin 3 - mei 2008

Woord Vooraf
Wim van der Elst  3

Archiefaanwinsten november 2007 – voorjaar 2008
Mariet Calsius   5

Het Vlaams Jeugdkomitee voor de Wereldtentoonstelling
Mariet Calsius  9

Excerperen van De Brusselse Post
Wout Van Caimere | Mariet Calsius  35

Curiosum: Zwart. De Raad van Vlaanderen
Frank Vanhaecke  43

Magister dixit. Een eeuw protestants Nederlandstalig lager onderwijs in Brussel (1830-1930) Deel 1
Guy Liagre  47

Kroniek
  75
 

Arduin 2 - december 2007

Woord vooraf
Wim van der Elst  3

30 jaar AMVB_30 verhalen. Vooropening op 24 oktober
  4

Beeldende intuïties
Francis Denys  7

De prehistorie van het AMVB in context
Yvo J.D. Peeters  15

Archiefaanwinsten april – oktober 2007
Mariet Calsius  21

De Veldbloem in Brussel
Jimmy Koppen  24

De conservering en betekenis van de maquettecollectie van de KVS
Patricia Quintens  39

Verdwenen Ganshorense folklore
Mariet Calsius  48

Het riet van de Schelde in Brussel
Mariet Calsius  59

LACA, de Geschied- en Heemkundige Kring van Laken in zijn 19e jaar
Wim van der Elst  62

Kroniek
  68
 

Arduin 1 - mei 2007

Woord vooraf
Wim van der Elst  5

Het AMVB-beleidsplan 2008-2012
Patricia Quintens  6

Het AMVB in een historisch perspectief
Jimmy Koppen  10

Dertig jaar AMVB. Het geheugen van Brussel. Colloquium
Jimmy Koppen  27

Dertig jaar AMVB. Dertig verhalen. Jubileumtentoonstelling vanaf 24 oktober 2007
Jimmy Koppen  30

Archiefaanwinsten 2006 – voorjaar 2007
Mariet Calsius  33

Kunst en Liefde – De Volksstar. Het archief
Mariet Calsius  41

De vlaggencollectie van Kunst en Liefde: Sint-Jans-Molenbeek
Patricia Quintens  51

Verenigingsarchieven doorgelicht: de August Vermeylenkring
Tine Roobrouck  57

Otters in Vlaanderen
Wim van der Elst  71

Archief te gast: SOMA
Chantal Kesteloot | Dirk Martin  73

Kroniek
  77