Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel

Vorming en ondersteuning

Het beeld van de archivaris als een in een stofjas gehulde kluizenaar die de hele dag oude, verkruimelende documenten onder handen neemt, klopt niet. Archivarissen begeven zich immers al enkele decennia, en met steeds meer vertrouwen, in de bredere maatschappij om te sensibiliseren, te informeren en te ondersteunen. Het AMVB sluit enthousiast aan bij deze tendens en heeft een divers aanbod op vlak van vorming en ondersteuning voor Nederlandstalige Brusselse verenigingen en personen.

Zo stelt het AMVB haar scanstudio ter beschikking aan verenigingen voor het digitaliseren van hun analoog materiaal, biedt het ordeningsplannen voor vzw's aan, voert het op aanvraag archiefaudits en plaatsbezoeken uit en staat het verenigingen bij in hun digitaal documentbeheer met de uitgave en redactie van de DigiGIDS.

Het vormende en ondersteunende aanbod bevat ook interactieve sensibiliseer- en leermomenten met betrekking tot archiefzorg. Regelmatig vinden kleinschalige, persoonlijke vormingen en workshops plaats.

Tenslotte kan u ook altijd bij de archivaris terecht voor concrete vragen rond archiefbeheer.