Archive and museum for the Flemish living in Brussels
Quick search
  • Search by collection
  • Search by site

Historiek

Op 20 september 1977, zag het Archief en Museum van het Vlaams leven te Brussel vzw (AMVB) het licht. Twee jaar eerder was in de schoot van het Karel Bulsfonds het idee ontstaan om een museum over het Vlaams verenigingsleven van Brussel op te richten. Het AMVB stelde zich van bij het begin tot doel alle uitingen en getuigen van het Nederlandstalige karakter van Brussel te verwerven, te bestuderen en tentoon te stellen.

In 1978 kreeg het AMVB werkingsmiddelen van de voorloper van de huidige Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC): de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie (NCC). Met deze middelen werd personeel aangeworven en werden kantoren gehuurd in Anderlecht. Van daar trok het AMVB naar een locatie in het hart van Brussel: de Graanmarkt. In de Spiegelzaal van De Markten was een permanente tentoonstelling te zien.

In 1985 volgde de verhuis naar de Visverkopersstraat. Vanaf de jaren 1990 kreeg het AMVB naast de steun van de VGC, ook een toelage van de Vlaamse Gemeenschap.

Gaandeweg ging het AMVB zich meer als archiefinstelling profileren en een archivaris en publieksmedewerker werden aangetrokken om de collectie te beheren.

In 2003 vond de verhuis naar de huidige locatie plaats: Arduinkaai 28. Op de nieuwe locatie groeide het AMVB verder uit tot een professionele collectiebeherende erfgoedinstelling met het kwaliteitslabel 'Erkend Cultureel Archief' van de Vlaamse Gemeenschap.

In 2011 sloot het AMVB een overeenkomst met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (afdeling Brussel). Voortaan kreeg hun genealogisch documentatiecentrum ook onderdak in de leeszaal van het AMVB.

Meer lezen

  • KOPPEN Jimmy (red.), 30 jaar AMVB_30 verhalen. Catalogus bij de tentoonstelling, AMVB, Brussel, 2007.
  • KOPPEN Jimmy, "Het AMVB in een historisch perspectief", Arduin, 1, mei 2007, 8-26.
  • PEETERS Yvo, "De beginjaren van het AMVB in context", Arduin, 21, juni 2017, 5-12.