Archive and museum for the Flemish living in Brussels
Quick search
  • Search by collection
  • Search by site

Partners

Het AMVB kan bogen op vele (ad hoc en structurele) samenwerkingen in het archiefveld en met Brusselse en Vlaamse partners.

Nauwe banden zijn er onder meer met de Erfgoedcel Brussel in het kader van het Erfgoeddepotconsulentschap, de Erfgoedbank Brussel, het Brussels Archievenoverleg en het Stappenplan Overdracht Digitaal Archief (SODA). De uitdagingen op het vlak van digitalisering in het archiefveld zorgden voor een samenwerking met meemoo.

Het project Fietscultuur in Brussel, waarbij het AMVB tijdelijk wordt omgedoopt tot velomuseum.brussels is het product van een partnerproject met CYCLO, Muntpunt en de Brusselse Erfgoedcel.

Met het Huis van het Nederlands zijn er verder samenwerkingen naar aanleiding van de NT2-museumweken en in de vorm van dialoogtafels.

Er zijn ook organisaties zoals Het Punt en Epitaaf, die hun archieven op het AMVB (soms tijdelijk) bewaren en tevens vrijwillig mee helpen bij het inventariseren ervan.

De samenwerking met het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) bestaat onder meer uit inhoudelijke ondersteuning bij de realisatie van de Brussel-tijdlijn.

Binnen het erfgoedterrein is het AMVB aanwezig in OLAV (Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen), in Archiefpunt, in werkgroepen van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw), TRACKS (Toolbox & Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector), ...

Structurele samenwerkingen zijn er met organisaties als Familiekunde Brussel en de Kamers van Rethorica, die hun maatschappelijke zetel in het AMVB hebben.

Het AMVB tracht in de toekomst bestaande netwerken te versterken en nieuwe contacten te leggen met organisaties op het terrein en in de sector.