Archive and museum for the Flemish living in Brussels
Quick search
  • Search by collection
  • Search by site

Missie en visie

Het AMVB verzekert de verwerving, het beheer, het onderzoek en de valorisatie van archieven en collecties van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen.

Materieel en immaterieel erfgoed vormen bouwstenen voor het collectief geheugen en beïnvloeden de hedendaagse maatschappelijke waardering van de rol van een gemeenschap. Het AMVB maakt het erfgoed bruikbaar en zichtbaar en stimuleert de bewustwording van de maatschappelijke relevantie ervan.

Het AMVB ontdekt nieuw erfgoed door actieve prospectie en herontdekt vergeten erfgoed door het faciliteren van onderzoek en gebruik. Hierdoor ontstaan nieuwe betekenislagen. Het AMVB bevordert zo de (her)interpretatie van erfgoed door de gemeenschap.

Het AMVB neemt naast een faciliterende ook een ondersteunende rol op. Het deelt expertise en organiseert vorming rond erfgoed en informatie. Hierbij zet het AMVB in op zowel ervaringsgericht als formeel leren voor jong en oud, voor professioneel en amateur.

Het is een gastvrij en open huis voor wie het Brussel van vandaag en gisteren wil ontdekken en beleven. Het AMVB richt zich tot de gemeenschap van mensen binnen of buiten Brussel, die er aan het Nederlandstalige culturele leven participeren. Dit kunnen Nederlands- of meertalige Brusselaars zijn, uitwijkelingen die zich blijvend met Brussel identificeren of Vlamingen die door Brussel onderling verbonden zijn. Elke geïnteresseerde in het verleden van Brussel en haar inwoners en instellingen kan hier terecht.

Waarden

Pluralisme

Het AMVB maakt geen onderscheid op basis van ideologie. Door verschillende invalshoeken aan bod te laten komen, wordt bijgedragen aan een meer volledig en genuanceerder beeld van de samenleving.

Lokale verankering

Het AMVB gaat voor een duurzame verankering in een superdiverse grootstedelijke samenleving. Om te kunnen inspelen op actuele noden, houden we een vinger aan de pols via een uitgebreid netwerk van Brusselse actoren.

Kennisdeling

Het AMVB is niet alleen een plaats waar informatie wordt opgeslagen; kennis en vaardigheden worden ook gedeeld. Zowel door de valorisatie van de eigen collectie als door het ondersteunen van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen, zet het AMVB in op levenslang leren.

Historische beleving

Met een kwalitatief en creatief aanbod wil het AMVB alle geïnteresseerden het Nederlandstalige Brussel van vandaag en gisteren laten ontdekken en beleven.